Välkommen till eStore XLs sekretess- och kakemeddelande.

eStore XL (ägs och drivs av estorexl AB) respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande kommer att informera dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den) och väljer att delta i e-postuppdateringar; vi berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett lagerformat så att du kan klicka dig vidare till de specifika områdena nedan. Använd också ordlistan för att förstå innebörden av några av termerna som används i detta sekretessmeddelande.

Syftet med detta sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur estorexl AB samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive all information du kan tillhandahålla via denna webbplats när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, e -postlista, köpa en produkt eller tjänst eller delta i en tävling.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med alla andra sekretessmeddelanden eller rättvis behandling som vi kan lämna vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

Ditt godkännande av denna sekretesspolicy anses ske vid din första användning av vår webbplats. Du måste också läsa och acceptera denna sekretesspolicy när du registrerar dig för ett konto. Om du inte accepterar och godkänner denna sekretesspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

Controller

estorexl AB är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (gemensamt kallade "estorexl AB", "vi", "oss" eller "våra" i detta sekretessmeddelande).

Vi har utsett en dataskyddshanterare som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta dataskyddshanteraren med hjälp av informationen nedan.

Juridisk persons fullständiga namn: estorexl AB
Namn eller titel på dataskyddsansvarig: IT-chef
E-postadress: info@eStoreXL.com
Postadress: Sadelgatan 9, SE-213 77 Malmö, Sverige

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (DPA) för dataskyddsfrågor (www.datainspektionen.se). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina bekymmer innan du närmar dig DPA, så kontakta oss i första hand.

Ändringar av sekretessmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Vi håller vår sekretesspolicy under regelbunden granskning. Denna version uppdaterades senast den 17 augusti 2020.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande till oss.

Länkar från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, insticksprogram och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje parter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Personuppgifter, eller personuppgifter, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Den innehåller inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 • Identitetsdata inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktdata inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e -postadress och telefonnummer.
 • Finansiella data inkluderar bankkonto och betalning kortuppgifter.
 • Transaktionsdata innehåller information om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
 • Tekniska data inkluderar internetprotokoll (IP) -adress, dina inloggningsdata, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, plugin-typer och versioner för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar som du har gjort, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsdata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, dina kommunikationspreferenser, tekniska data om ditt engagemang i marknadsföring som mottagits från oss, inklusive data som samlats in genom marknadsföringspixeln. Vår cookiepolicy finns i kategorin Cookies nedan.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerad data, till exempel statistisk eller demografisk data för alla ändamål. Samlade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi sammanställa dina användningsdata för att beräkna andelen användare som får tillgång till en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller ansluter aggregerad data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om brottmål och brott.

Om du inte lämnar personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett kontrakt vi har med dig och du inte lämnar uppgifterna när du begär det, kanske vi inte kan utföra det kontrakt vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har hos oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet just nu.

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

Direkt interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontakt och ekonomiska data genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss ​​via post, telefon, e -post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du lämnar när du:

Köp eller ansök om information om våra produkter eller tjänster;
skapa ett konto på vår webbplats;
prenumerera på vår tjänst eller publikationer;
begära att marknadsföring skickas till dig;
enter en tävling, kampanj eller undersökning; eller ge oss lite feedback

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats eller prenumererar på marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig kan vi automatiskt samla in teknisk data om din utrustning, surfåtgärder och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, spårningspixlar, serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår Cookiepolicy på fliken Cookie nedan för mer information.

Som prenumerant på vår e -postlista kan vi automatiskt samla in teknisk data om din utrustning, surfningsåtgärder och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, spårningspixlar, serverloggar och annan liknande teknik.

Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan:

Tekniska data från följande parter:

 • analysleverantörer, inklusive Google Analytics;
 • annonsnätverk, inklusive Google Adwords, Affiliate Window, Facebook -annonser baserade inom EU; och
 • sökinformationsleverantörer som Google, Bing och Yahoo.

Online granskar webbplatser som Trustpilot baserat i EU.

Kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster Amazon Pay, Paypal och Klarna, baserat i EU.

Leverantörstjänstleverantörer som DPD, DHL och PostNord eller något annat bud/logistikföretag baserat i EU

Identitets- och kontaktdata från offentligt tillgängliga källor baserade inom EU.

Vi använder dina personuppgifter endast när lagen tillåter det. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

Där vi behöver utföra det kontrakt som vi ska ingå eller har ingått med dig. Om det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för en tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

Där vi måste följa en juridisk eller reglerande skyldighet. Se avsnittet Laglig grund för mer information om vilka typer av laglig grund som vi kommer att förlita oss på för att behandla dina personuppgifter.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter annat än för att skicka tredje parts direktmarknadsföringskommunikation till dig via e -post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss.

Syften för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan beskrivit i tabellformat en beskrivning av alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter och vilken av de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är när så är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. Vänligen kontakta oss om du behöver information om den specifika juridiska grund som vi litar på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angetts i tabellen nedan.

< Syfte/Aktivitet >>/td Typ av data Laglig grund för behandling inklusive grund för legitimt intresse
För att registrera dig som ny kund (a) Identitet
(b) Kontakt
Genomförande av ett kontrakt med dig
För att behandla och leverera din beställning inklusive: (a) Hantera betalningar, avgifter och avgifter
(b) Samla in och återbetal pengar som är skyldiga oss
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiell
(d) Transaktion
(e) Marknadsföring och kommunikation
(a) Genomförande av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att återkräva skulder som vi har)
För att hantera vårt förhållande till dig som inkluderar:
(a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller sekretesspolicy
(b) Be dig att lämna en recension eller göra en undersökning
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikation
(a) Genomförande av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för att följa en juridisk skyldighet
(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (att hålla våra register uppdaterade och studera hur kunder använder våra produkter /tjänster)
För att du ska kunna delta i en utlottning, tävling eller genomföra en undersökning (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(a) Genomförande av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, utveckla dem och växa vår verksamhet)
För att administrera och skydda vårt företag och den här webbplatsen (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk (d) Marknadsföring och kommunikation
(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT -tjänster, nätverkssäkerhet, marknadsföringskommunikationsintegritet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en företagsrekonstruktion eller gruppomstrukturering)
(b) Nödvändigt för att följa en juridisk skyldighet
För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering vi visar dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(f) Teknisk
Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, utveckla dem, utveckla vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser (a) Teknisk information (b) Användning Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi)
För att använda dataanalys effektiviteten och engagemanget i våra marknadsföringsmeddelanden med vår abonnentbas, för att förbättra relevansen och kvaliteten på våra prenumerationserbjudanden. (a) Identifiera
(b) Kontakt
(b) Teknisk
Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi)
För att komma med förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Användning
(e) Profil
Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och växa vår verksamhet)

Vi strävar efter att ge dig val när det gäller vissa personuppgiftsanvändningar, särskilt kring marknadsföring och reklam och inkludera engagemang i dessa aktiviteter genom att inhämta tekniska data. Du kan styra dina val genom följande mekanismer för kontroll av personuppgifter:

Erbjudanden från oss. Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att bilda en uppfattning om vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du lämnat oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och i varje fall har du inte valt bort att ta emot den marknadsföringen.

Tredjepartsmarknadsföring. Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke innan du delar dina personuppgifter med något företag utanför vår företagsgrupp för marknadsföringsändamål.

Välj bort. Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att välja alternativet -utlänkar till alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.

När du väljer bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller detta inte för personuppgifter som vi tillhandahåller till följd av ett köp av en produkt/tjänst, garantiregistrering, produkt/serviceupplevelse eller andra transaktioner.

Du kan när som helst be oss att sluta erhålla tekniska data från marknadsföringsmeddelanden genom att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att välja borttagningslänkar på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.

Cookies. Du kan ställa in din webbläsare till att neka alla eller några webbläsarkakor, ställa in din e -postklient för att inaktivera autoladdning av bilder eller ställa in din webbläsare för att varna dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. Mer information finns i vår cookiepolicy på fliken Cookies.

Ändring av syfte. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är kompatibel med ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är kompatibel med det ursprungliga syftet, kontakta oss.

Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett icke -relaterat syfte meddelar vi dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som gör att vi kan göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din medvetenhet eller medgivande, i enlighet med ovanstående regler, om detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.
 • Interna tredje parter enligt beskrivningen i ordlistan
 • Externa tredje parter enligt beskrivningen i ordlistan
 • Specifika tredje parter som anges i tabellen i "Hur vi använder dina personuppgifter"
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker för vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Några av våra externa tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES säkerställer vi en liknande grad av skydd genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För mer information, se Europeiska kommissionen: Tillräcklighet för skydd av personuppgifter i länder utanför EU. Om vi ​​använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellkontrakt för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Där vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För mer information, se Europeiska kommissionen: EU-USA Privacy Shield. Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss vid överföring av dina personuppgifter från EES.

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företagsbehov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera alla misstänkta personuppgiftsintrång och meddelar dig och tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott där vi är lagligt skyldiga att göra det.

Hur länge kommer du att använda mina personuppgifter för?

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla alla lag-, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter data och om vi kan uppnå dessa ändamål med andra medel och tillämpliga lagkrav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder i skattemässiga syften.

Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina data: se Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt data skyddslagar i förhållande till dina personuppgifter.

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter.
 • Begär rättelse av dina personuppgifter.
 • Begär radering av dina personuppgifter.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begär överföring av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke.
 • Mer information om dina rättigheter finns på https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/the-general-data-protection-regulation-gdpr

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala en avgift för att komma åt dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran för att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I så fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

Cookiepolicy

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och låter oss också förbättra vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på din dators hårddisk om du godkänner det. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk.

Våra marknadsföringsmeddelanden använder marknadsföringspixlar för att mäta effektiviteten och engagemanget för våra marknadsföringsmeddelanden med vår abonnentbas, för att förbättra relevansen och kvaliteten på våra prenumerationserbjudanden.

Vi använder följande cookies:

Viktiga kakor
Dessa kakor är viktiga för driften av vår webbplats. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda betalningstjänster.

Marknadsföringscookies
Målcookies används för att hjälpa dig att ge dig annonser som är relevanta för dig genom att samla in information om dina surfvanor och webbplatsanvändning. De kan också användas för att låta tredje part visa relevanta och anpassade annonser för dig via sina nätverk, mäta effektiviteten av annonskampanjer och begränsa antalet gånger du ser samma annons.

Google Analytics
Google Analytics är en populär cookie-baserad webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, som vi använder för att övervaka hur besökare använder vår webbplats, för att sammanställa användningsrapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Se Googles sekretesspolicy här (https://www.google.com/policies/privacy/) för mer information om de data som Google samlar in och hur de behandlas.

Om du föredrar att inte rapportera data från Google Analytics kan du installera Google Analytics Opt-Out Browser Add-On genom att följa instruktionerna här (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Du kan också välja bort Googles användning av spårningsteknik genom att besöka Googles sida för borttagning av annonsering här (https://www.google.com/policies/technologies/ads/).

Med undantag för viktiga cookies kommer alla cookies att upphöra att gälla efter en viss tid.

Observera att vissa tredje parter också kan använda cookies som vi inte har kontroll över. Dessa namngivna tredje parter kan till exempel inkludera annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster som webbtrafikanalystjänster. Dessa tredjepartscookies är sannolikt analytiska cookies eller prestandacookies eller inriktningscookies.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig neka inställningen av alla eller några cookies. Men om du använder din webbläsare om du vill blockera alla kakor (inklusive viktiga kakor) kanske du inte kommer åt hela eller delar av vår webbplats. Mer information om cookies, inklusive information om hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur du tar bort dem finns på allaboutcookies.org.

Du kan välja att radera cookies på din dator eller enhet när som helst, men du kan förlora all information som gör att du kan komma åt vår webbplats snabbare och mer effektivt, inklusive men inte begränsat till, inloggnings- och anpassningsinställningar.

Det rekommenderas att du håller din webbläsare och ditt operativsystem uppdaterade och att du konsulterar hjälp och vägledning från utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du är osäker på hur du justerar din sekretessinställningar ..

Mer information om hur företag använder cookies finns här: http://www.allaboutcookies.org/.

Du har rätt att:

Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känd som en "registrerad begäran om åtkomst"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi lagligt behandlar dem.

Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten av den nya informationen du tillhandahåller oss.

Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätten att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat dina uppgifter olagligt eller där vi måste radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på grund av detta eftersom du känner att det påverkar om dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem; (c) där du behöver att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre kräver det som du behöver för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl att använda den.

Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

Dra tillbaka samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om detta är fallet när du drar tillbaka ditt samtycke.

I denna policy ska följande termer ha följande betydelser:

" Konto " betyder ett konto som krävs för att komma åt och/eller använda vissa områden och funktioner på vår webbplats.
" Cookies " betyder en liten textfil på din dator eller enhet av vår webbplats när du besöker vissa delar av vår webbplats och/eller när du använder vissa funktioner på vår webbplats; och
" Marketing Pixel " betyder ett kodavsnitt som ingår i e -postmeddelanden som ger oss värdefull information om kampanjresultat och konverteringar

Laglig grund

Legitimt intresse betyder vårt företags intresse av att driva och hantera vårt företagess för att vi ska kunna ge dig den bästa servicen/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (om vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell påverkan på dig i fråga om specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Genomförande av kontrakt innebär att du behandlar dina uppgifter där det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett sådant kontrakt.

Att följa en juridisk eller reglerande skyldighet innebär behandling av dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en laglig eller reglerande skyldighet som vi är föremål för.

Tredje parter

Interna tredje parter
Andra företag i vår koncern med säte i Sverige och Europa och som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och utför ledarskapsrapportering.

Externa tredje parter
Tjänsteleverantörer som fungerar som processorer baserade i Sverige som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

& nbsp;

Våra logistikleverantörer

Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag i Sverige som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster. Skatteverket, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter baserade i Sverige som kräver rapportering av bearbetningsverksamhet under vissa omständigheter.

& nbsp;

& nbsp;

Klarnas sekretesspolicy

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra vissa aspekter av din personliga information till Klarna, till exempel kontakt- och beställningsuppgifter, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen till dig.

& nbsp;

Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslag och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy.